جنگل‌خواری

سخنان رئیس جمهوری اسلامی به مناسبت روز بعثت پیامبر اسلام تحت تأثیر سیل قرار داشت: ستایش مسئولان، نکوهش آمریکا.

رهبر جمهوری اسلامی از دولت خرده گرفت که می‌بایست وقوع سیل سراسری را پیش‌بینی می‌کرد. خامنه‌ای درباره بی‌کفایتی سپاه...

حدود هفتاد درصد جنگل‌های گلستان در تملک نهادهای نظامی، حوزه علمیه، آستان قدس رضوی و موسسه پیشگامان سازندگی است.