جنگل‌های ایران

تنها در عرض یک هفته صدها هکتار از اراضی جنگلی در استان فارس، تهران، گلستان، مازندران، گیلان، لرستان و...

بیژن روحانی - جنگل‌های ایران با سرعتی بیشتر از بسیاری از نقاط جهان در حال نابودی است. این هشدار...