جنگل‌ های زاگرس

مدیرکل محیط ‌زیست استان لرستان «ریزگرد‌ها» را یکی از مهم‌ترین عوامل خشک شدن جنگل‌های زاگرس دانست و گفت تاکنون...

از درختان جنگل‌های زاگرس برای تأمین سوخت و تأمین علوفه دام استفاده می‌شود و این یکی از مهم‌ترین عوامل...

فاطمه پیروزی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفته که افزایش «ریزگردهای عربی» در سال‌های...

مراد شیخ‌ویسی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه می‌گوید «ویروس ذغالی» یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از...