جنگل های زاگرس

افراد سودجو هزار اصله درخت بلوط را در مریوان قطع کرده‌اند.

میانگین بارش‌های امسال در ایران کمتر از سال‌های اخیر است. بیشترین تاثیر خشکسالی در شرق و جنوب شرقی کشور...

فعالان محیط زیست می‌گویند با دخالت نکردن سازمان محیط زیست، جنگل‌های بلوط دنا دوباره مورد تعرض ماشین‌آلات عمرانی قرار...

بیتا عادل‌خانی - نابودی یک میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی برای ایران...

بیش از ۱ میلیون هکتار از جنگل‌های بلوط زاگرس در معرض نابودی است اما بر سر دلیل اصلی آن...

بیش از یک میلیون هکتار از جنگل‌های بلوط منطقه زاگرس آلوده هستند و در معرض خشک شدن قرار دارند.

رضا احمدی، مديرکل منابع طبيعی و آبخيزداری ايلام گفت در پايان سال ۹۲، يک ميليون و ۱۳۱ هزار و۲۲۰...

یک میلیون هکتار از عرصه‌ها و اراضی طبیعی ایران به دلیل مدیریت نادرست، برداشت بی رویه آب از چاه‌های...

در روز درختکاری در ایران اعلام شد که اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به میزان ۶۰ درصد استفاده از چوب درختان...