جنگل هیرکانی

محمد درویش - رضا اردکانیان، وزیر نیرو کلنگ سدی را زد که حتماً برگی سیاه در کارنامه‌اش محسوب خواهد...

رضا شیخ‌پور، کارشناس محیط زیست در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران از بیماری درختان در جنگل هیرکانی خبر داد...