جنگ بالکان

شمار خارجی‌ها در آلمان به ۸ میلیون و ۲۰۰هزار نفر در سال ۲۰۱۴ رسید. جنگ داخلی سوریه، بحران در...

کمیساریای عالی کمک به آوارگان سازمان ملل تعداد کنونی متقاضیان پناهندگی در جهان را نسبت به دو دهه گذشته...