جنگ جهانی اول

خواننده سرشناس آفریقایی ترانه «Blwu» را که بیانگر آرزوی صلح در جهان است به زبان یکی از اقوام غرب...

آتش‌بس جنگ جهانی اول بین متفقین و آلمان ۱۱ صبح ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ اجرایی شد. رهبران جهان برای گرامیداشت...

رئیس جمهوری ترکیه در ادامه پیام خود با تأکید بر «همزیستی هزارساله ارامنه و ترک‌ها» ارامنه‌ای که در جریان...

چیدمانی با ۹۰۰ هزار‌ شقایق در برج لندن، خاطره کشته‌شدگان جنگ جهانی اول را گرامی می‌دارد. شهروندان داوطلبانه...