جنگ داخلی در لیبی

شکاف‌ها در لیبی متعددند: منطقه‌ای، قبیله‌ای، و سیاسی. مداخلات خارجی نیز وضع را پیچیده‌تر کرده. در این میان مردم...

پلیس در شرق لیبی یک کامیون پر از کتاب‌ را ضبط کرده. مقامات محلی: این کتاب‌ها، مروج ...

آزادسازی سرت می‌تواند آغاز دورانی تازه برای لیبی باشد، و با توجه به اهمیت استراتژیک و معنای نمادینش...

در حالی که بسیاری از مردم با اعلام یک ژنرال شورشی درحال ترک شهر «بنغازی» هستند، همزمان مقامات رسمی...