جنگ داخلی گواتمالا

گواتمالا به صدر خبرها بازگشت: این بار به خاطر انتخاب یک هنرمند؛ نه رسوایی‌های مالی سیاستمداران. جیمی مورالس...