جنگ در خاورمیانه

جواد عباسی توللی- حمایت نشدن پناهجویان از سوی نهادهای دولتی و بین‌المللی در ترکیه شرایط را برای هزاران پناهجوی...

تاریخ واقعی خاورمیانه فرسنگ‌ها دور است از یک وضعیت «پیش‌فرض» جنگی و خونبار. درواقع، وضعیت پیش‌فرضْ یا دیفالت خاورمیانه...

وزارت‌خانه‌های دفاع کشورهای عضو ناتو، مقر فرماندهی ناتو در ناپل را گسترش می‌دهند. هدف اعلام شده این است: مقابله...