جنگ عراق داعش در عراق

حیدر عبادی، نخست‌وزیر عراق گفت با بازپس‌گیری تلعفر از دست داعش، کل استان نینوا نیز آزاد شد. داعش در...