جنگ و صلح

سازمان ملل متحد شعار روز جهانی صلح سال ۲۰۱۷ را بر اساس توجه ویژه به مهاجران انتخاب کرده است:...

محمدرضا نیکفر − این یک ننگ بزرگ است که ما در منطقه فاقد یک جنبش قوی صلح و یک...

لیلا سامانی – در زادروز تولستوی نگاهی داریم به شخصیت‌های زن در برخی از آثار او؛ زنانی که در...