جهاد اسلامی

فرمول مذاکرات فعلی قاهره بسیار مناقشه‌برانگیز است.مصر، محمود عباس و کشورهای عربی می‌کوشند گفتگوها را در چارچوب خواسته‌های ملت...

حضور در راهپیمایی حکومتی، مشروعیت بخشیدن به دیدگاه‌های ستیزه‌جویانه‌ای است که خود در قربانی کردن مردم فلسطین و...

دبیرکل سازمان ملل روز جمعه

در حمله اسرائيل به يک اردوگاه جهاد اسلامی در غزه پنج نفر کشته شدند.


به گزارش رويترز، بر اثر...

پس از ۴۸ ساعت خشونتی که ۱۱ کشته در غزه به‌جای گذاشت، شب گذشته گروه‌های فلسطينی از جمله جهاد...

يک فعال جهاد اسلامی در انفجار خودرويی در غزه کشته شد و شليک يک خمپاره از سوی نوار غزه...