جواد شعله سعدی

وضعیت وخیم جسمی یک زندانی سیاسی سرشناس در ایران، قاسم شعله‏سعدی، که در آستانه‏ فلج شدن از گردن...

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۲۰