جواد لاريجانی

محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران بار ديگر از اعدام‌ها در ايران دفاع کرد و گزارش...

جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران گفت: "اگر منافع نظام ايجاب کند با آمريکا و حتی...

شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ژنو خود مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران را...

مشاور امور بين‌الملل رئيس قوه قضائيه ايران، گزارش اخير احمد شهيد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را...