جوایز نوبل در سال ۲۰۱۹

این پژوهشگران تلاش کرده‌اند فقر را از زاویه دید انسان فقیر و اینکه فقر چه تأثیری بر روند تصمیم‌گیری...