جورج نادر

بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا چند نفر شخصیت آمریکایی را که با عربستان سعودی برای مقابله...

مقامات امنیتی عربستان سعودی که به ولیعهد این کشور نزدیک هستند در جلسه‌ای با پیمانکاران امنیتی خارجی به دنبال...

جورج نادر، بازرگان آمریکایی لبنانی‌تبار با نزدیک شدن به الیوت برویدی، یکی از حامیان مالی ترامپ، تلاش کرد او...