جوزف ضاهر

فریدا آفاری − مطالعات جوزف ضاهر نشان می‌دهد که حزب الله محصول جنگ داخلی خونبار لبنان، استحاله انقلاب ۱۹۷۹...

رژیم اسد متهم است به برنامه‌ریزی و تلاش برای کاستن از جمعیت اعراب سنی معترض و انتقال دیگر...

جوزف ضاهر، فعال چپگرای سوری، در گفتگو با زمانه، ضمن بررسی نقش ایران و حزب‌الله لبنان در جنگ...

جوزف ضاهر، فعال سیاسی و نویسنده سیاسی سوری، به این پاسخ می‌دهد که آیا کنفدراسیون دموکراتیک در روژاوا...

گفتگو با جوزف ضاهر، فعال سیاسی سوری و استاد دانشگاه در لوزان سوئیس، برای ارائه تصویری واقعی‌تر از...

جوزف ضاهر - سابقه‌ی حزب‌الله تأیید می‌کند که منافع حزب بیشتر با نخبگان هم‌سو است تا با کارگران.

 حزب الله لبنان نه حزبی انقلابی است و نه مترقی، بلکه حزبی متکی بر سیاستگذاری‌های اقتصادی نئولیبرال و مبتنی...

به تازگی سایتی گشایش یافته که می‌خواهد روشنفکران و فعالان چپ سوری و ایرانی را به هم نزدیک...

«چگونه می‌توان با تعصبات شیعی و سنی که منجر به ایجاد موج نفرت در منطقه شده مقابله کرد؟»

روشنفکران چپ سوریه در باره بحران کنونی، سرنوشت اسد، دخالت‌گری قدرت‌های جهانی در این کشور، کنش‌گری نیروهای آلترناتیو و...