جک استراو

 مصائب، منافع، و معماهای بحران خلیج‌ فارس به روایت مروان بشاره، تحلیلگر الجزیره

عباس‌علی منصوری آرانی، رئیس گروه

يک عضو هیئت رئيسه مجلس ايران با اشاره به تجربه سفر اخير هيئت پارلمانی اروپا به ايران، از تعيين...

حسین علیزاده- ارزیابی از توازن قوا درون هیأت حاکمه ایران، از جمله مجلس محافظه‌کار و دولت متمایل به اصلاحات،...

احسان مهرابی- حسن روحانی و اطرافیانش سعی دارند در سیاست داخلی محتاط باشند و نمک بر زخم مخالفان توافق...