جیره‌بندی آب

چیت‌چیان هزینه آب شرب را ۱۰ برابر هزینه آب کشاورزی عنوان کرد و گفت صرفه جویی در هر یک...

کمبود آب موضوع ملاقات وزیر نیرو با شش تن از علمای قم بود. مکارم شیرازی اسراف آب را حرام...