جی کی رولينگ

در پی خبری مبنی بر چاپ تصویر جین آستین روی اسکانس ده پوندی در انگلستان، گروهی با شدت با...

تور جديدی برای بازديد از استوديوهايی که فيلم‌های رکوردشکن "هری پاتر" در آن‌ها فيلم‌برداری شده بود، به‌راه افتاده است.