حاشیه نشین

عباس آخوندی، وزیر راه و

به گفته فرماندار کرمانشاه «احداث میدان جنوبی در شهرک نوکان»، «احداث موزه دفاع مقدس در حاشیه بلوار» و «زیباسازی...

مرتضی ميرباقری، قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفت: «اکنون ۹ ميليون نفر در شهرهای بزرگ...