حاشیه نشینان چابهار

رئیس شورای شهر چابهار می‌گوید برخی از حاشیه‌نشینان با گذاشتن چند تایر روی هم سرپناهی برای خود ساخته‌اند. این...

منطقه آزاد چابهار دو نیمه دارد، یکی نیمه تبلیغاتی دولت و دیگری روستاهای فاقد آب و امکانات. ۷۹ درصد...

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری پس از بازدید از مناطق حاشیه‌نشینی چابهار گفت در هیچ...