حافظ

داریوش آشوری − به کار گرفتنِ روش‌ها و ایده‌ها و ابزارهایِ تحلیلیِ مدرن از مقوله‌یِ پیوندشناسیِ متن‌ها، هرمنوتیک، و...

داریوش آشوری − آنچه هنوز به‌درستی کاویده نشده رابطه‌ی عالمِ معناییِ شعر حافظ با مثالواره‌ها (پارادایم‌ها)ی زیست‌جهانِ تاریخی یا...

داریوش آشوری − این مقاله بخشي ست از پژوهشي تازه که نویسنده به نیّتِ روشنگریِ بیشتر در بابِ روشِ...

شکوفه تقی − حافظ از خود هیچ اطلاعی به جا نگذاشته مگر اشعارش. و اشعارش هزار لایه دارد و...

شکوفه تقی – حافظ انسانی را ترسیم می‌کند که در جهان او همه‌ی صداها انعکاس می‌یابند، بی آنکه اسم...

محمود صباحی- ملی‌گرایی چنگ‌‌یازیدن به گذشته، تاریخ و ارزش‌هایی است که بی‌بنیاد و بی‌اساس‌اند؛ البته چه بسیار ملی‌گرایانی که...

احسان ابراهیمی – مضمون این مقاله توضیح درک حافظ از سازوکار کنش اخلاقی و اراده و اختیار است.

حافط می‌فرماید: ز کوی یار

حافظ به‎شیوه‎ای تند و تیز و آشکارا خرده‎گیرانه به صوفیان می‌‎تازد. صوفی ریاکار و گمراه‎کننده‌ای است که حافظ...