حافظ محمد سعید

بنیانگذار سازمان لشکر طیبه و عامل حملات بمبئی در سال ۲۰۰۸ اعلام کرده که حکم دادگاه نمایانگر استقلال محاکم...