حامیان برگزیت

با تصویب مجلس عوام بریتانیا ترزا می‌ تعویق در اجرای برگزیت را پیگیری خواهد کرد تا مانع از آن...

نمایندگان مجلس عوام بار دیگر به تمام گزینه‌های بدیل برگزیت رأی منفی دادند. به نظر می‌رسد ترزا می نه...

حالا که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا احتمالاً تا مدتی در حالت تعلیق در خواهد ماند، برخی حامیان برگزیت...