حبيب الله گلپری پور

در اعتراض به اعدام‌‌ سه زندانی سياسی کُرد در زندان‌های ايران جمعی از شهروندان کُرد مريوان تجمعی برگزار کردند....

حبیب‌الله گلپری‌پور زندانی سیاسی کُرد