حبیب‌الله سربازی

خبرهایی از اعدام شماری از زندانیان اهل سنت در ایران منتشر شده است. پیشتر به خانواده‌های دست‌کم ۲۱ نفر...

اگر روایت شهیندخت مولاوردی درباره اعدام تمام مردان یک روستا به یکی از استان‌های غیر‌مرزی برمی‌گشت، آیا توجه معاون...