حدافل دستمزد کارگران

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام کرد که نمایندگان کارگری کمیته دستمزد از حضور در...

ناصر برهانی، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موکول شدن نتیجه نهایی دستمزد ۹۵ به روز سه‌شنبه ۱۸...