حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷

معاون وزیر کار افزایش دوباره دستمزد در یکسال را امکان‌پذیر نمی‌داند. وزیر کار هم توزیع بسته حمایتی بین کارگران...

سبد معیشت برآورد شده کمیته مزد شورای عالی کار حداقل نزدیک به چهار برابر حداقل دستمزد است. قدرت خرید...

وضعیت اقتصادی در ایران چنان بد شده که رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو می‌گوید حداقل دستمزدی که برای...

یک عضو شورای عالی کار مدعی است: تنها ۳۰ درصد کارگران در ایران حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. شورای عالی...

در آخرین روز کاری سال مذاکرات بر سر دستمزد کارگران به پایان رسید. حداقل دستمزد برای سال آینده...

سبد حداقل معیشت به فراموشی سپرده شده، اعضای کارگری شورای عالی کار حداکثر خواسته خود را افزایش ۲۹ درصدی...

اختلاف‌نظرهای جدی کارفرمایان و کارگران در باره حداقل دستمزد ۹۷ پابرجاست، دولت هم به ظاهر می‌خواهد میانه را بگیرد...

یک میلیون و ۱۳۵ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد: کمتر از نصف سبد معیشت و یک...

... ما تشکل‌های مستقل کارگری امضا کننده این بیانیه به عنوان نماینده بخش‌هایی از طبقه کارگر ایران و فریاد...