حداقل دستمزد ۱۳۹۸

با تورم ۴۰ درصدی، فقط ۲۰ درصد افزایش حقوق اما با توجه به بی‌ثباتی قیمت کالاهای اساسی، هر ماه...

با کاهش سطح واقعی دستمزدها، جمعیت زیرخط فقر و نابرابری افزایش یافته، شورای عالی کار اما تعیین حداقل دستمزد...

این تشکل‌ها شورای عالی کار را فاقد صلاحیت تعیین مزد کارگران دانستند که با افزایش ۲۰ درصدی مزدهای اسمی...

در حالیکه هزینه سبد معیشت حدود ۵ میلیون تومان برآورد می‌شود، معاون وزیر کار همچنان نرخ تورم رسمی را...

خانوارهای کم‌درآمد ۵۰ درصد درآمدشان را برای مسکن هزینه می‌کنند. شورای عالی کار اما حق مسکن را فقط ۶۰...

شکاف درآمد و هزینه کارگران به ۳ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان رسیده. ائتلاف مجلس، دولت و کارفرمایان در...