حداقل دستمزد ۹۷

در آخرین روز کاری سال مذاکرات بر سر دستمزد کارگران به پایان رسید. حداقل دستمزد برای سال آینده...

سبد حداقل معیشت به فراموشی سپرده شده، اعضای کارگری شورای عالی کار حداکثر خواسته خود را افزایش ۲۹ درصدی...

اختلاف‌نظرهای جدی کارفرمایان و کارگران در باره حداقل دستمزد ۹۷ پابرجاست، دولت هم به ظاهر می‌خواهد میانه را بگیرد...

یک میلیون و ۱۳۵ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد: کمتر از نصف سبد معیشت و یک...

مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتقال منابع مالی صندوق درمان تامین اجتماعی اعتراض اعضای کارگری شورای عالی کار...

افزایش پلکانی دستمزد الگوی پیشنهادی وزیر تعاون، کار و رفاه جمهوری اسلامی است. سه تشکل مستقل کارگری اما اعلام...

حداقل دستمزد کارگران سه تا چهار برابر کمتر از شاخص خط فقر است. یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: کارگران استثمار...

کارگران سبد معیشت را معیار حداقل مزد می‌دانند، دولت و کارفرمایان نرخ تورم رسمی را. یک عضو شورای عالی...