حداقل دستمزد 1396

شورای عالی کار سبد معیشت را ۲ میلیون ۴۸۹ هزار تومان تعیین کرده اما نمایندگان دولت و کارفرمایان حتی...

کارگران شهرداری اهواز می گویند اگر شغل دوم و سوم نداشته باشند قادر به تهیه مواد غذایی مانند گوشت...

شکاف درآمد و هزینه ۷۰ درصد کارگران ایران را به داشتن شغل دوم مجبور کرده و ۲۰ درصد نیز...

قصد دولت برای افزایش تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد به دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۶ این طبقه را ناتوان‌تر...