حد شرعی

صالح نظری − سؤال این است: آیا خداوند در قرآن برای دزد مجازات قطع دست را تعیین کرده است؟

در زندان عادل‌آباد شيراز حکم قطع دست و پای دو سارق به اجرا گذاشته شد.


به گزارش خبرگزاری دانشجويان...