حریق مسجد

فرد ناشناسی در حمله با مواد آتش‌زا به مسجدی در شهر اسکلیس‌تونا در سوئد، ۵ نفر را زخمی کرده...