حزب آلترناتیوی برای آلمان

نخستین سفر خارجی هیئت پارلمانی حزب «آلترناتیو برای آلمان» به دمشق در رسانه‌های سوریه بدون اشاره به گرایش سیاسی...

از درصد آرای دو حزب میانه آلمان اندکی کاسته و به آرای حزب راست افراطی افزوده شده. هنوز یک‌سوم...

آخرین نظرسنجی‌ها از پیشتازی حزب دمکرات مسیحی آنگلا مرکل خبر می‌دهند با این حال میزان آراء این حزب در...