حزب اتحاد دموکراتیک

در روزهای اخیر ترکیه بارها از حمله قریب‌الوقوع به عفرین خبر داده است. کردها نگران این حمله‌اند. آن‌ها از...

رسانه‌های ترکیه می‌گویند آمریکا یک کاروان بزرگ با ۱۱۲ کامیون پُر از تجهیزات نظامی را به کردهای سوریه رسانده...

غریب حسو: من از "جهان متمدن" می‌خواهم که به کمک کنند. اگر کوبانی سقوط کند، این نماد برادری میان...

جورجو کافیرو - تلاش‌های نظامی و سیاسی در سوریه به بن‌بست رسیده‌اند. بازیگران مختلفی کنترل غیررسمی بخش‌هایی از کشور...