حزب اتحاد دمکراتیک

نیروی هوایی ترکیه شمال حلب و مناطق تحت کنترل کردها را بمباران کرد. عملیات ترکیه عمدتا متوجه پایگاه هوایی...

کمیته عالی مخالفان اسد، مشارکت در مذاکرات صلح ژنو را پذیرفت. نشست صلح عصر جمعه۲۹ ژانویه و تنها با...

سوسن اولیاء - آیا دولت ترکیه مترصد فرصتی بود تا با توسل به لزوم مبارزه با افراطی‌گری، تهاجمی را...

مقامات کرد گفته‌اند شورشیان اسلامگرا پس از آن‌که جاده‌ای را در غرب شهر حلب مسدود کردند حدود ۳۰۰ نفر...