حزب دمکرات کردستان ایران

علی‌اصغر فریدی − این پرسش در محافل کُردی مطرح است که آیا جمهوری اسلامی، پس از مدتی پرهیز از...

در جریان ترور میکونوس، در سپتامبر ۱۹۹۲، چهار نفر از هیات نمایندگی حزب دمکرات کردستان ایران، از جمله صادق...