حزب مدرات سوئد

سوسیال‌دموکرات‌های سوئد در انتخابات پارلمانی این کشور موفق شدند با هم‌پیمانان احتمالی خود حزب حاکم «مدرات» را شکست دهند....

صبح روز یکشنبه حوزه‌های رأی‌گیری انتخابات سوئد گشوده شد. بر اساس نظرسنجی‌ها چپ‌های سوسیال دموکرات از مقبولیت بیشتری برخوردارند...