حزب آزادی هلند

۱۵ مارس روز انتخابات نخست وزیری هلند است. در انتخابات امسال ۲۸ حزب شرکت دارند. حزب آزادی و حزب...

دادستان هلند برای خیرت ویلدرس، رهبر حزب آزادی هلند (PVV)، از احزاب راست افراطی، درخواست جریمه مالی به مبلغ...