حزب سوسیال دموکرات آلمان

آرش سرکوهی – اولویت شرافت اخلاقی و پرنسیپ‌های بنیادین بر تصمیم‌های سیاسی به اصطلاح "واقع بینانه" در نمونه...

حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) که گفته بود در اپوزیسیون می‌ماند و وارد دولت ائتلافی با حزب حاکم دموکرات...