حسن حیدری

معاون دادستان مشهد، پایتخت استان رضوی از بازداشت مجموعاً ۲۷ تن در این استان به اتهام رابطه با گروه...

معاون دادستان مشهد ادعا کرده که نیروهای امنیتی هوادار یک «گروهک ضدانقلاب» خارج‌نشین را به اتهام تلاش برای بمبگذاری...

حسن حیدری، معاون دادستان در دادسرای انقلاب مشهد، فعالیت مجموعه‌های مدلینگ را از مصادیق «جنگ نرم» دانسته که برای...

بازداشت شدگان برای ثبت نام «مدافعان حرم» سایتی به راه انداخته بودند و با جعل اسناد سپاه از افراد...

معاون دادستان مشهد از بازداشت سازمان‌دهندگان قرار تلگرامی جوان‌ها در این شهر خبر داد: دو جوان ۱۹ و ۲۰‌ساله...