حسن روحانی و تظاهرات اعتراضی

حسن روحانی در دومین واکنش خود به رویدادهای اخیر در شهرهای ایران «توهین به مقدسات و ارزش‌های انقلاب» در...