حسن صلح جو

دو مجموعه تلویزیونی همزمان به نمایش درآمده‌اند. هر دو مجموعه روایت تحریف‌شده‌ای از تاریخ به دست می‌دهند. کدامیک...