حسن نجفی

با آشکار شدن ابعاد فساد، غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت فساد طبری در زمان ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضائیه...

در حالی که اکبر طبری، معاون پیشین دفتر اجرایی رئیس قوه قضائیه و همدستانش در حال محاکمه به اتهام...

طبری بی‌هیچ نشانه‌ای از پذیرش اتهامات و تلاش برای ایحاد شفافیت، با تفاخر گفت اگر بخواهد دو متهم دیگر...

غلامحسین اسماعیلی با اشاره به ویدئوی منتشر شده از غلامرضا منصوری گفت یکی از قضاتی که خارج از کشور...

پرونده طبری قطور است؛ از پولشویی تا رشوه و جعل سند و زمین‌خواری. در پرونده‌اش اما نشانی از دانه‌درشت‌ها...