حسن نوذری

بودجه مناطق آزاد تحت‌حسابرسی بودجه ملی قرار نمی‌گیرد. همزمان با بررسی لایحه بودجه ۹۸ یک نماینده اصول‌گرا از واگذاری...