حسن تهرانی مقدم

فرمانده سپاه: امکان «حذف اسرائیل» به شرط پیروی از «ولایت» وجود دارد -روحانی: قصد جنگ نداریم.