حسن نایب‌هاشم

حسن نایب‌هاشم اعتراض ایران به این موضوع را که قطعنامه با حمایت کشورهایی همچون عربستان و اسرائیل به تصویب...

واقعیت چیست؟ آیا عربستان به ریاست معتبرترین نهاد حقوق بشری دنیا رسیده است؟ - گفت‌وگو با حسن نایب‌هاشم، فعال...