حسين نوش ‌آبادی

حسين نوش‌‌آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران گفته که نيروی انتظامی حق ندارد مانع برگزاری کنسرت موسيقی...

در حالی که وزارت ارشاد پیش از این گفته بود طرح همکاری ناشران در سانسور کتاب‌ها به زودی اجرا...